FDP

Produkowane przez nas głowice przemieszczeniowe posiadają tak dobrany kąt natarcia stożka, aby składowa pozioma siły pionowej, dociskająca głowicę do gruntu, przemieszczała jak najwięcej materiału w kierunku pobocznicy pala. Powoduje to zmniejszenie ilości materiału trafiającego ponownie na część z płatami CFA, co znacznie przyspiesza proces palowania, jak i zmniejsza zużycie głowicy. Części: rozpychająca, stabilizująca i powrotna są zabezpieczane listwami z napoiną wysokochromową o twardości 820 HV. Również płaty są zabezpieczone na krawędzi listwami, spawanymi tak, aby można je było wymienić po zużyciu.

Kontakt

Yevhen Shalov
Konstruktor – Technolog
+48 (74) 633 20 86
+48 506 416 713
ys@eurotechplus.pl
Grzegorz Wojdyło
Prezes Zarządu
+48 (76) 870 14 01
+48 605 692 373
gw@eurotechplus.pl
 
to top